Header Ads Widget

Онлайн приложение за счетоводство

Wave е функционално и безплатно онлайн приложение за счетоводство. Wave е насочена към работещи на свободна практика, малки предприятия, и соло предприемачи.
счетоводство
Не е нужно да се свървате с банковата сметка за да използват Wave. Можете да качите банковите извлечения ръчно и да използвате Wave като традиционен счетоводен софтуер.