Header Ads Widget

Много ефекти за снимки

Stick Photo Star Ви дава възможност да прилагате много ефекти на снимки. Изображения със звезди, небе, природа, рамки, различни декори. Всичко зависи от вас, само с кликане на мишката върху различните ефекти.
 ефекти за снимки
Всички обекти в снимката могат да се движат, преоразмеряват, завъртат.