Header Ads Widget

Деинсталирането на приложения от вашия компютър

Your Uninstaller е метод за решаването на проблемите с деинсталирането на приложения инсталирани на вашия компютър. Маркирайте "софтуера" и автоматично ще почисти останалата част в регистъра и файловете. Има функция за търсене по ключова дума на приложения. Автоматично разпознава повредени регистъри и да ги изтрива. Възможно е ръчно да изтривате инсталираните програми от регистъра.
деинсталиране
Има приятен и интуитивен потребителски интерфейс.