Header Ads Widget

Търсите неща в различни търсачки едновременно

Yiwis е търсачка, която позволява да търсите едновременно в няколко търсачки, Google, Yahoo, Bing, AOL и Ask. За да използвате Yiwis трябва да избере двете търсачки, които искате да използвате за вашето търсене и след няколко секунди ще видите резултатите разделени в колони.
търсачка
Интересен начин за проверка на съдържание в интернет.