Header Ads Widget

Приходите и разходите в домакинството

Spendbrite е много лесно приложение, което ще ви позволи да следите приходите и разходите през всеки месец в домакинството. За да направите това трябва да зададете очакваните приходи и разходи за всеки месец, които обикновено имате.
разходи
Проблемът е, че тази услуга работи в долари, но практически можем да си представим за друга валута. Това е начина да организирате вашите финанси в къщи.