Header Ads Widget

Мониторинг на твърдия диск на компютъра

Ashampoo HDD Control е софтуер за мониторинг на състоянието на твърдия диск на копютъра. За да се избегнат евентуални аварии, преди да се случат. Предоставя на потребителя с всички важни факти и информация за устройството, включително регистрационен номер, версията на BIOS (софтуер), кеш, брой секции, дисково пространство и текущата температура.
мониторинг
Програмата е създадена от водеща интернет компания за разработка на софтуер и уеб портали.