Header Ads Widget

Допълнителни доходи от интернет

GlobalMojo е интернет браузър за генериране на допълнителни доходи от сърфиране в интернет. Знаете ли, че има много приходи, които се генерират в интернет. Докато сърфирате в интернет и търсите неща по различни думи се генерират приходи, които се събират от други компании. GlobalMojo има за цел да пренасочи част от тези приходи за такива организации и училища, които сте избрали. Приходите от GlobalMojo идва от интернет компании, които плащат на потребителите.
доходи
За разлика от повечето онлайн компании, които събират 100% от приходите генерирани от търсене в интернет, GlobalMojo пренасочва 50% от приходите директно в организации и училища по ваш избор.