Header Ads Widget

Наблюдение на мрежовия трафик

NetLimiter е програма, която решава проблема за наблюдението на мрежовия трафик. Следи дейността на всяко приложение, което използва Интернет, и активно управлява трафика чрез контролиране на потока от данни. Можете ръчно да регулира скоростта на изтегляне и изпращане на информация за всяка отделна заявка или връзка.
мрежовия трафик
NetLimiter поддържа подробна статистика на всички връзки в графики и таблици.