Header Ads Widget

Приложение, което разкрива пароли

Предполагам, че ти се е случвало да забравиш паролата си. Днес ние имаме толкова много пароли за услуги, които е невъзможно да ги помним всичките и очевидно не е препоръчително да се използват едни и същи навсякъде. За тези случаи аз препоръчвам AsteriskPasswordSpy. Приложение, което разкриване паролата под звездичките.
пароли
Използването му е много лесно. Отворете приложението и плъзнете (лупа) върху паролата със звездички, и програмата автоматично ще покаже паролата в главния прозорец на приложението.