Header Ads Widget

Собствен магазин във Facebook

Социалните мрежи се превърнаха в чудесен начин да се предлагат продукти и услуги.
Zeever е приложение, което ни позволява да създадем магазин, в който да предлагаме различни продукти и значително да се увеличи броя на продажбите, което от своя страна ще доведе до популизиране на нашата марка или продукт за да стане по-известна.
Именно Zeever е едно от тези приложения, които позволяват на всеки от нас да създаде собствен магазин във Facebook. Създаването на магазин във Facebook с Zeever се извършва бързо и много лесно. Само за няколко минути и без специална регистрация.
магазин във Facebook
В допълнение предлага и набор от статистически данни, които отразяват данни за клиенти чрез графики.