Header Ads Widget

Свържи се с MSN, Skype, Yahoo, Gtalk, Facebook, MySpace, AIM, ICQ и Jabber едновременно

Чрез чат и видео комуникация онлайн, можете да общувате с различни хора от различни градове и държави. Някои хора все още отказват да се присъединят към мрежата на Цукерберг и да продължат да използват MSN и Skype например. Дори поддържа няколко разговора едновременно от различни услуги.
комуникация
Imo е онлайн услуга, която ни позволява да се свържем едновременно с MSN, Skype, Yahoo, Gtalk, Facebook, MySpace, AIM, ICQ и Jabber едновременно.