Header Ads Widget

Разделяне на PDF файлове за секунди

Splitpdf е удобен онлайн инструмент, който служи за разделяне на PDF файлове, без да се налага да инсталирате нищо допълнително. oграничението за размера на файла е 20 MB. Всички файлове са премахват, след като процеса приключи.
PDF
Всичко, което трябва да направите е да изберете PDF документa, който искате да разделите. Посочете желаните страници и кликнете върху бутона Split PDF.