Header Ads Widget

Качване и споделяне на снимки в мрежата

Jnafo позволява да качвате снимки и да ги споделяте по различни начини, чрез бърз достъп до популярните социални сайтове в мрежата, а също и чрез различни линкове и кодове за вграждане и изпращане.
снимки
Бързо споделяне на интересни снимки в интернет.