Header Ads Widget

Графичен редактор за обработка на цифрови изображения

Artizen HDR е мощен графичен редактор за обработка на цифрови изображения. Artizen HDR е графичен редактор за работа с дигитални снимки: JPEG, RAW (Digital Camera RAW) и HDR (High Dynamic Range). Въпреки това, поддържа и други формати, както Arti, ATX, BMP, DIB, OpenEXR, EMF, GIF, HDR, ICB, ICO, JPG, JFIF, JPE, JPEG, PBM, PCD, PCX, PFM , PGM, PNG, PPM, PSD, PSP, RLE, SGI, TGA, TIF, TIFF, VDA, VST, WBMP, WMF.
редактор
Естествено и всички формати RAW: ARW, CR2, CRW, DCR, KDC, DNG, ERF, MRW, NEF, ORF, PEF, RAF, RAW, SRF. Програмата разполага с набор от инструменти за редактиране на изображения. Полезна за работата с панорамни изображения.