Header Ads Widget

Създавате слайдшоу от изображения във HTML5

SlideMyPics е услуга, която ще ви позволи да създадете слайдшоу от снимки в HTML5. Този инструмент е приложим за различни социални мрежи като Facebook, Flickr, SmugMug, Photobucket и Picasa, но със сигурност с течение на времето ще се добавят и други.
слайдшоу
Използването му е много лесно, трябва само да изберете мрежа, от която искате да импортирате албуми и да им даде достъп с вашите данни за вход. След това трябва да изберете от наличните албуми, които ще се добави към слайда. Хубавото е, че имате няколко опции за персонализиране на дизайна, може да избирате между три различни шаблона. Можете да добавуте музика за фон и уникален код за споделяне в уеб сайтове.