Header Ads Widget

Безплатни разговори от вашия iPhone, Ipod Touch и IPAD

Talkatone ви помага да провеждате безплатни разговори или да изпращате текстови съобщения от вашия iPhone, Ipod Touch и IPAD. Talkatone използва WiFi или 3G връзка.
разговори
Искате ли да говорите с приятели безплатно. Изпратете неограничен брой текстови съобщения. Пътуване много и не искате да плащате за роуминг.
Решението за всичко това е Talkatone.