Header Ads Widget

Конвертирате всяко видео за телефон или iPod

XMedia Recode е програма, която ви позволява да конвертирате всяко видео за телефон или други преносими носители. Тази програма радикално решава този проблем с конвертирането на файлове.
конвертиране
XMedia Recode поддържа следните мултимедийни формати: 3GP, 3GPP, 3GPP2, AAC, AC3, AMR, ASF, AVI, AviSynth, DVD, FLAC, FLV, H.261, H.263, H.264, M4A, M1V, M2V, M4V , Matroska (MKV), MMF, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, TS, TRP, MP2, MP3, MP4, mp4v, MOV, QT, OGG, PSP, (S) VCD, SWF, VOB, WAV , WMA, WMV.