Header Ads Widget

Kриптиране на всички данни в твърдия диск

Odin HDD Encryption дава възможност за криптиране на абсолютно всички данни в твърдия диск. Това може да се аудио файлове или видео файлове. За да отидете в специален раздел на твърдия диск, ще трябва да въведете паролата, която ще изберете сами. По този начин всяка фирма или лице може да защити файловете от любопитни очи.
криптиране
Създава виртуален криптиран диск, в рамките на файла и да го монтира като истински диск. Няма ограничение за размера на криптираните дискове.