Header Ads Widget

Как да се защитим срещу запис на текст от клавиатурата

Keyscrambler е една от най-добрата защити срещу запис на текст от клавиатура. Keyscrambler е малка програма, която криптира надписаното от клавиатурата, така че дори ако е инсталиралана такава програма на вашата система, той ще криптира всички думите. Keyscrambler работи с Firefox, Internet Explorer и други приложения.
защита
Това е първата и основна стъпка, която трябва да предприемете, за да защитите компютъра си от тези програми.