Header Ads Widget

Безплатни приложения за телефони с Android

Android DownloadZ е каталог с приложения за Android, който ни позволява да изберем и инсталираме значително количество безплатни приложения. Могат да бъдат изтеглени на компютъра и след това се прехвърлят чрез Bluetooth, Wi-Fi или USB, или директно изтеглени на устройство с помощта на браузър.
Android
Включва не само безплатни приложения за Android, но и картинки, игри и мелодии, които могат да се визуализира, преди да бъдат изтеглени.