Header Ads Widget

Цялата информация от мобилния телефон

MOBILedit е софтуер за мобилни телефони, които позволява да събере цялата информация от мобилния телефон и да генерира доклади, който могат да бъдат записани или отпечатани. Позволява да управлявате телефона си от компютър чрез Bluetooth, инфрачервен порт или кабел.
телефони
Възможност за контрол на всички функции на телефона.