Header Ads Widget

Слушанете и записвате интернет радио станции

RarmaRadio е програма за слушане и записвате интернет радио станции. Един добър набор от функции, които осигурява запис на радиопредаванния. Програмата съдържа много станции сортирани в групи в зависимост от жанра на музиката.
радио
Особености:
Слушайте и записвате няколко радиостанции едновременно.
Създаванете график за автоматично записване.
Показва информация за всяка песен.