Header Ads Widget

Създавате и споделяте електронни визитни картички

CardFlick ви помага да създадете красива визитни картички с вашия iPhone.
 визитни картички
Лесно споделяне на визитни картички с патентованата технология CardFlick. Бързо, лесно и практично създавате вашите визитни картички в движение.