Header Ads Widget

Следите състоянието на вашия твърд диск

HDDlife e програма, която ви позволява да следите състоянието на вашия твърд диск. Просто стартирате програмата и тя ще покаже списък на вашите дискове с процента на работното състояние и температурата им. Разполага с предупреждение за възможен срив на хард диска, можете да се защитите срещу загуба на безценни лични данни. Интерфейсът е преведен на много езици.
програма
Особености:
Превантивни редовната проверка.
Следи работата на диска.
Информация за свободно място на диска.
Термпературата на вашия твърд диск.
Контрол на диска и производителноста.
Дистанционно наблюдение и аларма.