Header Ads Widget

Видео-конферентна връзка в интернет

Ubiqq генерира автоматично URL адрес след като отворите сайта. Копирайте и изпратете URL адрес на човека, с който искате да направите видео връзката.
видео връзка
След това всичко е готово за видео връзката на живо.