Header Ads Widget

Чудесни контакти за вашата кариера

LetsLunch ви срещи с хора, които отговарят на вашите цели в бизнеса. Можете да се свържете с LinkedIn профили и да изберете хора за обяд. Използва времето, в което сте на обяд, за да се срещнете с други професионалисти като вас. Използваме информацията от профила в LinkedIn за да определи кои специалисти са подходящи за вас. Ако искате може да използвате информацията от други социални мрежи като Twitter.
бизнес
Това е нов начин за създаване на бизнес контакти във вашата сфера.