Header Ads Widget

Онлайн презентации за минути

Knovio е безплатен инструмент за създаване на презентации с PowerPoint директно от вашия уеб браузър.
PowerPoint
Създавате и споделяте онлайн презентации за минути с нищо повече от една уеб камера и PowerPoint. Споделяте по електронна поща, Facebook, Twitter и LinkedIn.