Header Ads Widget

Дистанционен контрол на компютър

Classroom Spy е програмата, която е предназначена за дистанционен контрол и администриране вашия компютър. Можете да видите на екрана отдалечени компютри в реално време. Няколко инструменти ви позволяват да контролирате мишката, клавиатурата или изключвате само с едно кликване.
компютър
Трудно е да се научи група от хора как да използват компютъра или дори как да използвате програми на компютъра. Classroom Spy ви позволява да видите какво прави всеки без да напускате бюрото си. Можете да наблюдавате дейността на всички компютри в класната стая дистанционно.