Header Ads Widget

HTML5 мобилни реклами и сайтове

MobDis дава възможност на дизайнерите и рекламодателите за проектират HTML5 мобилни реклами и сайтове. Може да се използва за създаване на интерактивни мултимедийни реклами за уеб приложения и мобилни телефони.
HTML5
Услугите включват различни онлайн инструменти за уеб сайтове и уеб приложения.