Header Ads Widget

Споделяне на съдържание, снимки, музика и видео

MultiMi предоставя на потребителите си достъп до онлайн услуги, включително електронна поща, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Flickr, Picasa и услуги за съхранение на файлове. Услугата е създадена от компания, която осигурява лесни и ефективни решения за управлението на огромното количество съдържание, което хората споделят в интернет.
снимки
С MultiMi можете да споделяте съдържание като снимки, музика и видео. Сътрудничество с други потребители чрез Box.net или Google Docs. Можете да бъдете в крак с последните тенденции в Twitter и Facebook. Съхранявате и споделяне на файлове чрез различни услуги. Управлявате, споделяте и синхронизирате всичките ваши контакти.