Header Ads Widget

Управлявате и споделяте вашите файлове

Panmind е уеб платформа и хранилище на проекта. Позволява да създавате, управлявате, споделяте и насърчавате различни видове проект по бързо и лесно.
споделяне
Panmind е много гъвкав и може лесно да бъде адаптирани към различни групи лица.