Header Ads Widget

Прехвърляте всички данни от единия имейл акаунт към друг

TrueSwitch е приложение,с което имате възможност да прехвърлите всички данни от единия имейл акаунт към друг, включително писма и контакти.
поща
Всичко е много лесно, трябва само да въведете данните за достъп от старата сметка и новия акаунт за да започне прехвърлянето.