Header Ads Widget

Безплатни електронни книги

Litfy е сайт за електронни книги. Позволява да маркирате всяка страница във всяка книга за да се върнете на точно място по-късно. Споделяте и обсъждате рaзличните книги във форума. Можете да си водите бележки в полетата на книгите и да ги запишете по-късно.
книги
Прочетете всички романи, който искате, навсякъде, по всяко време, на всяко устройство, безплатно.