Header Ads Widget

Създавате анкета

iVotePolls е уеб сайт, в който може да създавате анкети или да изказвате мнение по дадена тема чрез гласуване и коментиране. Това помага на хората да вземат правилното решения за различни продукти.
анкета
Възможностите са безкрайни.