Header Ads Widget

Twitter клиент за Android

Twidroyd поддържа всички функции на Twitter, както и функционалност, която е съобразено с възможностите на Android.
Twitter
Разполага с многоезичен интерфейс и превръщането вашето устройство в много по-ефективно приложение за Twitter.