Header Ads Widget

Превозни средства под наем

Qraft е сайт за превозни средства. Дава възможност на тези, които имат кола, лодка или самолет да ги отдават под наем за ден, седмица или месец и да генерират доходи.
 под наем
В Qraft има много лодки, мотоциклети, самолети, коли и много други.