Header Ads Widget

Общност между преподаватели и студенти

Classconnect позволява на студенти и преподаватели да си сътрудничат в сигурна онлайн среда. Споделяне на съдържание с колеги и студенти. Интерактивни лекции за ученици. ClassConnect управлява вашите файлове в онлайн образователна общност. Вашите файлове остават в Classconnect, докато не ги изтриете. Споделяте съдържанието с множество класове, семестър след семестър без да се налага да ги качвате отново или да ги експортирате.
студенти
Публикувате съобщения за целия клас, получавате обратна връзка от студентите.