Header Ads Widget

Конкурентни цени на всички продукти

Ако сте онлайн търговец на дребно и искате да сте сигурни, че предоставяте на конкурентни цени всички продукти, тогава сте намерите нужната услуга. Feedvisor е инструмент, който може да се грижи за цените на всеки продукт. Може да коригира цените по изцяло автоматизиран начин. Всичко, което трябва да направите е да определите ценовия диапазон за един продукт за да се движат в рамките на тези граници.
бизнес
Услуги, като Feedvisor освобождават търговците от безкрайната задача на сравняване на цените на техните конкуренти.