Header Ads Widget

Безопасно шофиране

iOnRoad е визуален радар, комбиниран за ден и нощ в реално време. iOnRoad изчислява разликата във времето и потенциала на сблъсък с други превозни средства. Предупреждава за високо рискови събития на пътя. Точно като GPS навигация ще ви отведе от точка А до точка Б безопасно. Работи през деня и нощта, когато телефонът ви е монтиран на таблотo.
шофиране
Аудио и визуалните предупреждения увеличават бдителността на водача и подобряват шофьорските му умения, като същевременно се избягват сблъсъци с други превозни средства.