Header Ads Widget

Сътрудничество с колеги в бизнеса

Canopy ще ви помогне да се свържете с хора във вашата компания за да работите заедно по проекти. Canopy е приложение, което позволява сътрудничество с колеги без значение къде са по света. Споделяте файлове по лесен и интуитивен начин.
проекти
Canopy е най-добрият начин да си сътрудничиш с колегите си.