Header Ads Widget

Друг източник на информация за вашите читатели във Facebook

PagePress е решение, което позволява на потребителите на Facebook да добавят нова опция, която ще даде достъп до публикувано съдържание от различни източници. Приложение ще даде възможност на съдържанието, публикувано на Wordpress сайт да се появи във вашата Facebook страница автоматично.
Facebook
Всеки път, когато актуализирате вашия WordPress сайт с ново съдържание то ще се появяви на вашата Facebook страница.