Header Ads Widget

Създаване на цветни QR кодове

Customed QR Code Generator е онлайн приложение за създаване на цветни QR кодове. Можете да вградите изображение, лого или URL адрес в него.
маркетинг
Приложение за маркетингови материали като плакати, вестници, флаери и много други.