Header Ads Widget

Редактирате уеб страница преди отпечатване

PrintWhatYouLike ви позволява да редактирате уеб страница преди да отпечатате като спестявате мастило за принтирането на допълнителни елементи на страницата.
редактиране
След като приключите с редактирането можете да запаметите файла в PDF или HTML и след това да бъде отпечатате.