Header Ads Widget

Споделяне на файлове

iTwin е изцяло ново решение за споделяне на файлове с много хора едновременно.
Включвате едината половина в единия компютър, другата в друг и имате два компютъра взаимни свързани онлайн. Потребителите могат да споделят файлове от компютъра си с много хора едновременно.
споделяне
Всеки може да гледа, редактиране или качва файлове до споделената папка на компютъра, така всеки ще има достъп до актуална информация. Споделяте различни файлове, предназначени за различни хора.
iTwin ще ви помогне в споделянето на различни файлове с приятели и колеги.