Header Ads Widget

Онлайн решение за управление на проекти

Zilicus е програма за управление и планиране на проекти, която покрива почти всички ваши бизнес нужди. Има голям набор от инструменти за анализиране на данните. Пълен преглед на всичко, което се случва в реално време.
онлайн
Zilicus е онлайн инструмент за подобряване на сътрудничество и координацията между членовете на екипа създаващ проекта.