Header Ads Widget

Софтуер за управление на имоти под наем

123landlord е софтуер за управление на вашите имоти под наем. Позволява да управлявате всичко от всяко устройство, което има достъп до интернет. Можете да съхранявате всичко, който е свързан с наематели на дадено място.
интернет
123landlord прави невероятно лесно управлението на вашите имоти под наем от всеки компютър или устройство с интернет.