Header Ads Widget

Как да разберем местоположението на кораб

Vsselfinder е онлайн инструмент, с който можете да видите местоположението на различни кораби по света.

Marinetraffic е друго онлайн приложение за местонахождението на различните кораби в реално време.