Header Ads Widget

Безплатно онлайн приложение за създаване на CV с уникален дизайн

Resumesimo е онлайн приложение, с което можете да проектирате професионално изглеждащи афтобиографии. Разполага с различни шаблони за проектиране на Вашата афтобиография.
Ако искате да спестите време Resumesimo може да внесе директно Вашите данни от Facebook или Linkedin, за да не губите много време с попълването на информацията.