Header Ads Widget

Как да разберем размера на всички папки в компютъра

Folder-size-explorer е приложение, с което можете да изчислява размера на папките в компютъра. Можете да видите кои директории използват най-много дисково пространство.
Изчислява авоматично размера на всички папки на вашия компютър