Header Ads Widget

Навигацията, с която ще се чувствате като пилот на самолет

Navdy е навигация от ново поколение. Цялата информация за пътя е проектирана на екран. Можете да приемате повиквания от телефона. Разполага с гласови команди и жестов контрол.
Всяко уведомление на телефона може да се покаже или чете на глас.